ÁSZF

(Általános Szerződési Feltételek)

 

A yummyshop.hu/ oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

A Platonix Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által a yummyshop.hu domain név alatt üzemeltetett webáruház az egészségtudatos táplálkozáshoz szükséges termékekkel kapcsolatos vásárlói igényeket hivatott kielégíteni.

Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen Általános Szerződési Feltétel minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tartja. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, megkötésére kizárólag elektronikus formában kerül sor (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1.    Alapfogalmak

1.1 A szolgáltató

·         A yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházat a Platonix Kft. (továbbiakban szolgáltató) üzemelteti.

·         A szolgáltató cégneve: Platonix Kft.

·         A szolgáltató székhelye: Magyarország, 3525 Miskolc, Feszty Árpád utca 39.

·         A szolgáltató cégjegyzékszáma: 05 09 013563

·         Cégbejegyzés kelte: 2006.11.15.

·         Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

·         A szolgáltató adószáma: 13835204205

·         A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 1173400-420538442

·         A szolgáltató pénzforgalmi számlaszáma: 11734004-20538442-00000000

OTP Észak-keleti r., Miskolc (3530 Miskolc, Uitz Béla utca 6.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2015.11.16.
Bejegyzés kelte: 2015.11.23.
Hatályos: 2015.11.23. - ...
Közzétéve: 2015.11.24.

1.2 A megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy (továbbiakban: megrendelő), aki a yummyshop.hu domain név alatt üzemeltetett webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut és/vagy a webáruházon keresztül elérhető egyéb szolgáltatást rendel, vásárol.

1.3 A szállító

A szolgáltató által szerződésben megbízott szállítmányozó futárszolgálat, ami a webáruházon keresztül kiszállítási igénnyel rendelt áru esetében a kiszállítást végzi.

 

2. Irányadó jogszabályi háttér

2.1 A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkzó rendelkezései. (A vonatkozó jogszabályok  kötelező rendelkezései a felekre vonatkozóan külön kikötés nélkül is irányadók.)

2.2 A Magyarországon működő webáruházak vonatkozásában 2022. január 1-el hatályba lépett a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, mely a már meglévő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelettel együtt alkalmazandó jelen webáruház vonatkozásában is érvényesek.

2.3 Irányadó jogszabályi háttér tételes felsorolása

• Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,

• Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

• Az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);

• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

3. Hatály

3.1 Tárgyi és időbeli hatály

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Platonix Kft. által a yummyshop.hu domain név alatt üzemeltetett webáruházon keresztül a megrendelők részére nyújtott minden "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre, továbbá a webáruház működésének minden lényeges paraméterére, a webáruház honlapján történő megjelenésétől annak visszavonásáig.

3.2  Személyi hatály

  • a webáruház internetes látogatói
  • a webáruház regisztrált és nem regisztrált vásárlói

3.3 A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

3.4 Az ÁSZF megrendelő által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

4. Szerződő felek részletes ismertetése

Jelen ÁSZF elfogadásával az alább részletezett felek között jön létre határozatlan idejű szerződéses jogviszony:

4.1 A Szolgáltató

·         A yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházat a Platonix Kft. (továbbiakban szolgáltató) üzemelteti.

·         A szolgáltató cégneve: Platonix Kft.

·         A szolgáltató székhelye: Magyarország, 3525 Miskolc, Feszty Árpád utca 39.

·         A szolgáltató cégjegyzékszáma: 05 09 013563

·         Cégbejegyzés kelte: 2006.11.15.

·         Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

·         A szolgáltató adószáma: 13835204205

·         A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 1173400-420538442

·         A szolgáltató pénzforgalmi számlaszáma: 11734004-20538442-00000000

 

OTP Észak-keleti r., Miskolc (3530 Miskolc, Uitz Béla utca 6.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2015.11.16.
Bejegyzés kelte: 2015.11.23.
Hatályos: 2015.11.23. - ...
Közzétéve: 2015.11.24.

4.2 A Megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy, aki a yummyshop.hu domain  alatt található webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül regisztrációval vagy anélkül árut rendel, vásárol.

4.3 A Szállító

Webáruházunkon történő megrendelésekre vonatkozó teljesítést szerződött futárszolgálaton keresztül, háztól – házig szolgáltatás keretében látjuk el. Szerződött csomagküldő szolgálatunk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság.

·         A szállító cégneve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

·         A szállító magyarországi székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

·         A szállító email cím: info@gls-hungary.com

·         A szállító cégjegyzékszáma: 13-09-111755

·         A szállító adószáma: 12369410-2-44

·         A szállító közösségi adószáma: HU12369410

 

5. Megvásárolható termékek köre, termékek jellemzőivel kapcsolatos általános tájékoztatás

5.1 Webáruházunkon keresztül egészségtudatos táplálkozáshoz köthető, emberi fogyasztásra alkalmas, a Magyarországon hatályos élelmiszerügyi szabályoknak megfelelő élelmiszerek kerülnek forgalmazásra. Megvásárlásukra a termék adatlapján feltüntetett áron, online formában kerülhet sor, ami azonban nem zárja ki, hogy a termék azonos vagy némileg eltérő árszabással, azonos vagy némileg eltérő csomagolásban a My Yummy márkához köthető egyéb értékesítési csatornákon keresztül, így például üzletekben is megtalálható lehessen.

5.2 A webáruházunkon keresztül megvásárolható termékek kategóriákba sorolva, a termékre jellemző képpel és adatlappal kerülnek megjelenítésre, mely tartalmazza a termék cikkszámát, az elérhetőségre vonatkozó – technikai lehetőségeinkhez mérten naprakész - információt, a termék összetételére vonatkozó adatokat, az allergén információt, a termék forgalmi adóval (áfa) terhelt bruttó árat, illetve egy vagy több képet a termék csomagolásáról.

5.3 Cégünk fenntartja a jogot, hogy a webáruházunkon található termék végleges csomagolása esetenként eltérjen az adatlapon láthatótól, amennyiben az nem befolyásolja az adatlapon feltüntetett, a termék csomagolás nélküli tömegére és összetételére vonatkozó tulajdonságokat.

5.4 Amennyiben webáruházunkon egy termék és/vagy termékkategória kapcsán akciós ár kerül bevezetésre, arról a termék adatlapján és/vagy a megrendelés folyamata során adunk részletes tájékoztatást, mely érinti az eredetihez képest akciós árat és érintheti az akció időtartamát.

 

6. A szerződés létrejötte, sikeres és sikertelen teljesítése

Szolgáltató a megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

6.1 A megrendelések leadása webáruházunkon keresztül regisztráció nélkül vagy regisztrációt követően, kizárólag az általunk biztosított online felületen (https://yummyshop.hu), elektronikus formában történhet. A weboldalon feltüntetettektől eltérő formátumban vagy a megrendelés lépéseit figyelmen kívül hagyva leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el, a hibásan leadott megrendelésekért felelősséggel nem tartozik.

6.2 A webáruházunkon látható termékeket megrendelheti regisztrált fiókon keresztül, illetve regisztráció nélküli is. Az alábbi adatok szolgáltató számára történő rendelkezésre bocsájtása feltététlenül szükséges a rendelés véglegesítéséhez!

·         Regisztrált fiók esetén belépési adatok megadása

·         Kiválasztott termék(ek) megjelölése

·         Kiválasztott termék(ek)hez tartozó rendelési mennyiség megjelölése

·         Név megadása

·         Lakcím megadása

·         Szállítási cím megadása

·         Számlázási adatok megadása

·         Fizetésre és szállításra vonatkozó egyéb adatok megadása (pl.: célország kijelölése)

·         Fizetési mód kiválasztása (Pay Pal vagy utánvét)

6.3 Rendelés leadásának menete

1.    A  Felhasználó a webáruházon keresztül kiválasztja a megrendelni kívánt terméket, illetve beállítja a megrendelni kívánt termék darabszámát.

2.  A Felhasználó a kiválasztott terméket, termékeket a „Kosárba rakom" gombra kattintva a virtuális kosarába helyezi. A kosár tartalmát a vásárló a rendelés véglegesítése nélkül megtekintheti, azt a rendelés véglegesítése előtt eltávolíthatja, a kosárba helyezett termék megvásárolni kívánt darabszámát a rendelés véglegesítése előtt megváltoztathatja.

3.    Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy kiválasztja a megvásárolni kívánt további terméket és azt is kosárba helyezheti.

4.    Amennyiben törölni szeretné a kosár tartalmát, úgy azt megteheti a kosár menüponton belül a kiválasztott termék mellett található „törlés” feliratra kattintva.

5.    Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni, úgy ellenőrzi a kosár tartalmát, és ha mindent rendben talált, az elérhetőség, szállítási, fizetés menüpontok elérése érdekében a „tovább a pénztárba” gombra kell kattintania.

6.    Amennyiben akció keretében kupon beváltására van lehetőség, abban az esetben a „Kupon megadása" mezőbe írhatja be a kupon azonosítóját, mely után a „beváltás" gombra kell kattintania. Ugyanezen az adatlapon tekintheti meg a bruttó vételárat és a házhozszállítás költségét.

7.    A Felhasználó a szállítás menüpont alatt kijelöli a fizetési módot (Utánvét – fizetés a futárnak - vagy Pay Pal fizetés), majd kitölti a számlázási címet, ami megegyezhet a szállítási címmel. (Az utánvételnél pénzkezelést számolunk fel, aminek a díja +300 Ft.) Ha a számlázási adatai megegyeznek a szállítási címmel, akkor a „a számlázási adataim megegyeznek a szállítási címmel" opcióra kell kattintania. Ha különbözik a szállítási cím a számlázási címtől, akkor új számlázási címet kell megadnia.

8.    A megrendelés véglegesítése érdekében kattintson a „tovább az összegzéshez” gombra.

9.    Amennyiben a rendelés összegzése alatt minden a felhasználó által megadott adatot rendben talál, a lap alján található „tudomásul veszem és elfogadom a(z) ÁSZF-et és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget” opció elfogadása után kattinthat a „megrendelés” gombra, melyet követően már nem áll módjában változtatni a korábban megadott adatokon, tehát a megrendelése véglegesítésre kerül, ami a vásárló részéről végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül, és a távollévő felek közötti vásárlás céljából megkötött szerződés létrejöttét eredményezi. 

6.4 A szerződés automatikus visszaigazolás nélkül jön létre. A szerződéskötés napja a rendelés leadásának napja.

6.5 A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem teszi hozzáférhetővé.

6.6 A szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét házhozszállítás útján végzi. A házhozszállítás futárszolgálatot érintő szabályairól a megrendelő a futárszolgálat (GLS) oldalán külön tájékozódhat.

6.7 Amennyiben a szolgáltatóval szerződésben álló futárszolgálat munkatársa a megrendelt árut saját hibájából vagy elháríthatatlan okokból (vis maior) kifolyólag nem tudja leszállítani és a csomag sértetlenül visszakerül a szolgáltatóhoz, úgy a szolgáltatásért a megrendelő által fizetett bruttó összeg (áru és kiszállítás összegének bruttó díja, tehát a végösszeg) a megrendelőnek visszafizetésre kerül.

6.8 Amennyiben a szolgáltatóval szerződésben álló futárszolgálat munkatársa a megrendelt árut a megrendelő hibájából nem tudja kiszállítani, amiből így a szolgáltatónak anyagi és/vagy erkölcsi kára származik, úgy a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelővel szemben fennálló követelést bírósági úton érvényesítse.

6.9 Amennyiben a megrendelő nem teljesíti szerződéses vállalása rá eső részét, amiből így a szolgáltatónak anyagi és/vagy erkölcsi kára származik, úgy a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelővel szemben fennálló követelését bírósági úton érvényesítse.

6.10 A szolgáltató részteljesítést nem vállal, és nem fogad el, a szállító részteljesítést nem fogadhat el.

 

7. Fizetési feltételek, árváltozás


7.1 A megrendelő a webáruházon keresztül vásárolt áru ellenértékét vagy a szállítónál az áru átvételekor készpénzes/bankkártyás fizetéssel, vagy a megrendeléssel egyidejűleg Pay Pal rendszeren történő átutalással teljesíti. A Pay Pal fizetéssel történő teljesítés részletes szabályai a Pay Pal oldalán olvashatók. (https://www.paypal.com/hu/home) A szállító a készpénz átvételéről számlát ad, banki átutalás esetén a szállító által kiszállított csomag tartalmazza a számlát.

7.2 A szolgáltató a webáruházon megrendelhető termékek árváltozásának jogát  fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a megrendelő fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

 

8. A megrendelés módosítása, visszavonása

A megrendelés módosítására, visszavonására csak az esetlegesen keletkező károk és költségek megtérítése mellett van mód figyelemmel a termékek körére és azok romlandóságára. A téves adatbevitel miatt szükségessé váló módosítás a yummystoremiskolc@gmail.com elektronikus levelezési címre küldött e-mail útján lehetséges, azonban az nem érintheti a megrendelt termékek körét és mennyiségét. A szállítási cím a szállítás megkezdéséig módosítható.

 

9.    Megrendelő jogai

9.1 A megrendelő jogosult a csomagot az átvételt követő 14 munkanapig indoklás nélkül a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a megrendelőt terhelik. A csomag visszaküldése csak a szolgáltató székhelyére történhet. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árut vagy árukat tartalmazó csomag felbontásáról a szolgáltató fényképet készíthet. A szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.

9.2 A megrendelő jogosult elállni a vásárlástól, ugyanakkor az elállási szándékról egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni a szolgáltató elektronikus vagy cégjegyzékben jelzett székhelyére.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet részletezi.

 

10. Az elállás joghatásai

Amennyiben a megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelő által a szolgáltató cégjegyzék szerinti címére továbbított elállási nyilatkozatának a kézhezvételétől számított 14 napon belül a szolgáltató visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, ha a megrendelő a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha  a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a megrendelő érdemben nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

11. Adatvédelem, adatbiztonság

A szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata a … címen érhető el, mely az ÁSZF részét képezi. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

12. Panaszkezelés

A megrendelők panaszaikat a yummystoremiskolc@gmail.com elektronikus levelezési címre küldött e-mailben juttathatják el a szolgáltatóhoz.

 

13. Jogvita

Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A jogvita rendezése során a feleket együttműködési kötelezettség terheli.

 

14. Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja jogvédelem alatt áll, a jogtulajdonos hozzájárulása nélküli illetéktelen felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.