ÁSZF

(Általános Szerződési Feltételek)

yummyshop.hu/ oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

A Platonix Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által a yummyshop.hu domain név alatt üzemeltetett webáruház az egészségtudatos táplálkozáshoz szükséges termékekkel kapcsolatos vásárlói igényeket hivatott kielégíteni.

Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen Általános Szerződési Feltétel minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tartja. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, megkötésére kizárólag elektronikus formában kerül sor (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1.    Alapfogalmak

1.1 A szolgáltató

·         A yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházat a Platonix Kft. (továbbiakban szolgáltató) üzemelteti.

·         A szolgáltató cégneve: Platonix Kft.

·         A szolgáltató székhelye: Magyarország, 3525 Miskolc, Feszty Árpád utca 39.

·         A szolgáltató elektronikus levelezési címe: yummystoremiskolc@gmail.com

·         A szolgáltató cégjegyzékszáma: 05-09-013563

·         Cégbejegyzés kelte: 2006.11.15.

·         Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

·         A szolgáltató adószáma: 13835204205

·         A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 1173400-420538442

·         A szolgáltató pénzforgalmi számlaszáma: 11734004-20538442-00000000

OTP Észak-keleti r., Miskolc (3530 Miskolc, Uitz Béla utca 6.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2015.11.16.
Bejegyzés kelte: 2015.11.23.
Hatályos: 2015.11.23. - ...
Közzétéve: 2015.11.24.

Tárhelyszolgáltató neve: Shoprenter Kft

Tárhelyszolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

 

1.2 A megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy (továbbiakban: megrendelő), aki a yummyshop.hu domain név alatt üzemeltetett webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut és/vagy a webáruházon keresztül elérhető egyéb szolgáltatást rendel, vásárol.

1.3 A szállító

A szolgáltató által szerződésben megbízott szállítmányozó futárszolgálat, ami a webáruházon keresztül kiszállítási igénnyel rendelt áru esetében a kiszállítást végzi.

2. Irányadó jogszabályi háttér

2.1 A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. (A vonatkozó jogszabályok  kötelező rendelkezései a felekre vonatkozóan külön kikötés nélkül is irányadók.)

2.2 A Magyarországon működő webáruházak vonatkozásában 2022. január 1-el hatályba lépett a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, mely a már meglévő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelettel együtt alkalmazandó jelen webáruház vonatkozásában is érvényesek.

2.3 Irányadó jogszabályi háttér tételes felsorolása

• Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,

• Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

• Az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);

• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

3. Hatály

3.1 Tárgyi és időbeli hatály

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Platonix Kft. által a yummyshop.hu domain név alatt üzemeltetett webáruházon keresztül a megrendelők részére nyújtott minden "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre, továbbá a webáruház működésének minden lényeges paraméterére, a webáruház honlapján történő megjelenésétől annak visszavonásáig.

3.2  Személyi hatály

  • a webáruház internetes látogatói
  • a webáruház regisztrált és nem regisztrált vásárlói

3.3 A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba azzal, hogy a módosítás a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

3.4 Az ÁSZF megrendelő által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének feltétele. 

4. Szerződő felek részletes ismertetése

4.1 A Szolgáltató

·         A yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházat a Platonix Kft. (továbbiakban szolgáltató) üzemelteti.

·         A szolgáltató cégneve: Platonix Kft.

·         A szolgáltató székhelye: Magyarország, 3525 Miskolc, Feszty Árpád utca 39.

·         A szolgáltató cégjegyzékszáma: 05 09 013563

·         Cégbejegyzés kelte: 2006.11.15.

·         Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

·         A szolgáltató adószáma: 13835204205

·         A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 1173400-420538442

·         A szolgáltató pénzforgalmi számlaszáma: 11734004-20538442-00000000

 OTP Észak-keleti r., Miskolc (3530 Miskolc, Uitz Béla utca 6.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2015.11.16.
Bejegyzés kelte: 2015.11.23.
Hatályos: 2015.11.23. - ...
Közzétéve: 2015.11.24.

4.2 A Megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy, aki a yummyshop.hu domain  alatt található webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül regisztrációval vagy anélkül árut rendel, vásárol.

4.3 A Szállító

Webáruházunkon történő megrendelésekre vonatkozó teljesítést szerződött futárszolgálaton keresztül, háztól – házig szolgáltatás keretében látjuk el. Szerződött csomagküldő szolgálatunk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság.

·         A szállító cégneve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

·         A szállító magyarországi székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

·         A szállító email cím: info@gls-hungary.com

·         A szállító cégjegyzékszáma: 13-09-111755

·         A szállító adószáma: 12369410-2-44

·         A szállító közösségi adószáma: HU12369410

5. Megvásárolható termékek köre, termékek jellemzőivel kapcsolatos általános tájékoztatás

5.1 Webáruházunkon keresztül egészségtudatos táplálkozáshoz köthető, emberi fogyasztásra alkalmas, a Magyarországon hatályos élelmiszerügyi szabályoknak megfelelő élelmiszerek kerülnek forgalmazásra. Megvásárlásukra a termék adatlapján feltüntetett áron, online formában kerülhet sor, ami azonban nem zárja ki, hogy a termék azonos vagy némileg eltérő árszabással, azonos vagy némileg eltérő csomagolásban a My Yummy márkához köthető egyéb értékesítési csatornákon keresztül, így például üzletekben is megtalálható lehessen.

5.2 A webáruházunkon keresztül megvásárolható termékek kategóriákba sorolva, a termékre jellemző képpel és adatlappal kerülnek megjelenítésre, mely tartalmazza a termék cikkszámát, az elérhetőségre vonatkozó – technikai lehetőségeinkhez mérten naprakész - információt, a termék összetételére vonatkozó adatokat, az allergén információt, a termék forgalmi adóval (áfa) terhelt bruttó árat, illetve egy vagy több képet a termék csomagolásáról.

5.3 Cégünk fenntartja a jogot, hogy a webáruházunkon található termék végleges csomagolása esetenként eltérjen az adatlapon láthatótól, amennyiben az nem befolyásolja az adatlapon feltüntetett, a termék csomagolás nélküli tömegére és összetételére vonatkozó tulajdonságokat.

5.4 Amennyiben webáruházunkon egy termék és/vagy termékkategória kapcsán akciós ár kerül bevezetésre, arról a termék adatlapján és/vagy a megrendelés folyamata során adunk részletes tájékoztatást, mely érinti az eredetihez képest akciós árat és érintheti az akció időtartamát.

6. A szerződés létrejötte, sikeres és sikertelen teljesítése

Szolgáltató a megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

6.1 A megrendelések leadása webáruházunkon keresztül regisztráció nélkül vagy regisztrációt követően, kizárólag az általunk biztosított online felületen (https://yummyshop.hu), elektronikus formában történhet. A weboldalon feltüntetettektől eltérő formátumban vagy a megrendelés lépéseit figyelmen kívül hagyva leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el, a hibásan leadott megrendelésekért felelősséggel nem tartozik.

6.2 A webáruházunkon látható termékeket megrendelheti regisztrált fiókon keresztül, illetve regisztráció nélküli is. Az alábbi adatok szolgáltató számára történő rendelkezésre bocsájtása feltététlenül szükséges a rendelés véglegesítéséhez!

·         Regisztrált fiók esetén belépési adatok megadása

·         Kiválasztott termék(ek) megjelölése

·         Kiválasztott termék(ek)hez tartozó rendelési mennyiség megjelölése

·         Név megadása

·         Lakcím megadása

·         Szállítási cím megadása

·         Számlázási adatok megadása

·         Fizetésre és szállításra vonatkozó egyéb adatok megadása (pl.: célország kijelölése)

·         Fizetési mód kiválasztása (Pay Pal vagy utánvét)

6.3 Rendelés leadásának menete

1.    A  Felhasználó a webáruházon keresztül kiválasztja a megrendelni kívánt terméket, illetve beállítja a megrendelni kívánt termék darabszámát.

2.  A Felhasználó a kiválasztott terméket, termékeket a „Kosárba rakom" gombra kattintva a virtuális kosarába helyezi. A kosár tartalmát a vásárló a rendelés véglegesítése nélkül megtekintheti, azt a rendelés véglegesítése előtt eltávolíthatja, a kosárba helyezett termék megvásárolni kívánt darabszámát a rendelés véglegesítése előtt megváltoztathatja.

3.    Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy kiválasztja a megvásárolni kívánt további terméket és azt is kosárba helyezheti.

4.    Amennyiben törölni szeretné a kosár tartalmát, úgy azt megteheti a kosár menüponton belül a kiválasztott termék mellett található „törlés” feliratra kattintva.

5.    Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni, úgy ellenőrzi a kosár tartalmát, és ha mindent rendben talált, az elérhetőség, szállítási, fizetés menüpontok elérése érdekében a „tovább a pénztárba” gombra kell kattintania.

6.    Amennyiben akció keretében kupon beváltására van lehetőség, abban az esetben a „Kupon megadása" mezőbe írhatja be a kupon azonosítóját, mely után a „beváltás" gombra kell kattintania. Ugyanezen az adatlapon tekintheti meg a bruttó vételárat és a házhozszállítás költségét.

7.    A Felhasználó a szállítás menüpont alatt kijelöli a fizetési módot (Utánvét – fizetés a futárnak - vagy Pay Pal fizetés), majd kitölti a számlázási címet, ami megegyezhet a szállítási címmel. (Az utánvételnél pénzkezelést számolunk fel, aminek a díja +300 Ft.) Ha a számlázási adatai megegyeznek a szállítási címmel, akkor a „a számlázási adataim megegyeznek a szállítási címmel" opcióra kell kattintania. Ha különbözik a szállítási cím a számlázási címtől, akkor új számlázási címet kell megadnia.

8.    A megrendelés véglegesítése érdekében kattintson a „tovább az összegzéshez” gombra.

9.    Amennyiben a rendelés összegzése alatt minden a felhasználó által megadott adatot rendben talál, a lap alján található „tudomásul veszem és elfogadom a(z) ÁSZF-et és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget” opció elfogadása után kattinthat a „megrendelés” gombra, melyet követően már nem áll módjában változtatni a korábban megadott adatokon, tehát a megrendelése véglegesítésre kerül, ami a vásárló részéről végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül

6.4 A megrendelések feldolgozása naponta 8 és 18 óra közötti időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a fentebb jelölt időponton kívül történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

A szerződés a megrendelésben rögzített tartalommal, annak visszaigazolásával jön létre.

Szolgáltató a visszaigazolásban köteles tájékoztatni a megrendelőt, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Ha a szolgáltató és a szerződés létrejöttét követően késedelem nélkül, de legkésőbb 5 napon belül köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani a megrendelt dolgot.

Az Szolgáltató késedelme esetén a megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.5 A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem teszi hozzáférhetővé.

6.6 A szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét házhozszállítás útján végzi. A házhozszállítás futárszolgálatot érintő szabályairól a megrendelő a futárszolgálat (GLS) oldalán külön tájékozódhat.

6.7 Amennyiben az áru kiszállítása elháríthatatlan okokból (vis maior) kifolyólag nem lehetséges, úgy a szolgáltatásért a megrendelő által fizetett bruttó összeg (áru és kiszállítás összegének bruttó díja, tehát a végösszeg) a megrendelőnek visszafizetésre kerül.

6.8 Amennyiben a szolgáltatóval szerződésben álló futárszolgálat munkatársa a megrendelt árut a megrendelő hibájából nem tudja kiszállítani, amiből így a szolgáltatónak anyagi és/vagy erkölcsi kára származik, úgy a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelővel szemben fennálló követelést bírósági úton érvényesítse.

6.9 Amennyiben a megrendelő nem teljesíti szerződéses vállalása rá eső részét, amiből így a szolgáltatónak anyagi és/vagy erkölcsi kára származik, úgy a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelővel szemben fennálló követelését bírósági úton érvényesítse.

6.10 A szolgáltató részteljesítést nem vállal, és nem fogad el, a szállító részteljesítést nem fogadhat el.

6.11 Amennyiben az áru kiszállítása a Szolgáltatónak felróható okból nem történik meg vagy azt a szolgáltató megfelelő indok nélkül megtagadja, a megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését követelheti a Ptk. rendelkezései szerint.

7. Fizetési feltételek, árváltozás

7.1 A megrendelő a webáruházon keresztül vásárolt áru ellenértékét vagy a szállítónál az áru átvételekor készpénzes/bankkártyás fizetéssel, vagy a megrendeléssel egyidejűleg Pay Pal rendszeren történő átutalással teljesíti. A Pay Pal fizetéssel történő teljesítés részletes szabályai a Pay Pal oldalán olvashatók. (https://www.paypal.com/hu/home) A szállító a készpénz átvételéről számlát ad, banki átutalás esetén a szállító által kiszállított csomag tartalmazza a számlát.

7.2 A szolgáltató a webáruházon megrendelhető termékek árváltozásának jogát  fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére olyan ár kerül a webáruház felületére, amelyen a Szolgáltatónak nem áll fenn szerződéskötési szándéka, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket ezen az áron szállítani, hanem a megrendelés visszaigazolása helyett felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a megrendelő a megrendelést fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

 8. A megrendelés módosítása, visszavonása

A megrendelés módosítására, visszavonására csak az esetlegesen keletkező károk és költségek megtérítése mellett van mód figyelemmel a termékek körére és azok romlandóságára. A téves adatbevitel miatt szükségessé váló módosítás a yummystoremiskolc@gmail.com elektronikus levelezési címre küldött e-mail útján lehetséges, azonban az nem érintheti a megrendelt termékek körét és mennyiségét. A szállítási cím a szállítás megkezdéséig módosítható.

9.    Megrendelő jogai

9.1 Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A csomag visszaküldése csak a szolgáltató székhelyére történhet. Az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árut vagy árukat tartalmazó csomag felbontásáról a szolgáltató fényképet készíthet.

9.2 A megrendelő az elállási, illetőleg felmondási jogának gyakorlásáról egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni a szolgáltató elektronikus  kézbesítési címére vagy cégjegyzékben jelzett székhelyére postai úton. (platonixkft@gmail.com)

Az elállásra vonatkozó nyilatkozat-minta a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében is megtalálható.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a határidő számítása szempontjából a postára adás időpontja az irányadó.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet részletezi.

 10. Az elállás joghatásai

Amennyiben a megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelő által a szolgáltató cégjegyzék szerinti címére továbbított elállási nyilatkozatának a kézhezvételétől számított 14 napon belül a szolgáltató visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, ha a megrendelő a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha  a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a megrendelő érdemben nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

11. Hibás teljesítés, Szavatosság

11.1 A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

11.2 Kellékszavatosság

Megrendelő (Fogyasztó) a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) szabályai szerint.

Megrendelő – választása szerint – kérheti a hibás termék kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen. Megrendelő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- A Fogyasztó elsődlegesen kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

- vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltatónak - a dolog tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégeznie.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek alapvetően a Szolgáltatót terhelik. A költségviselés azonban megoszlik a felek között, ha a dolog meghibásodásában közrehatott a Fogyasztó karbantartási kötelezettségének elmulasztása, vagyis, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, azaz a termékhez megfelelő használati-kezelési útmutatót adott, mely a karbantartási előírásokat is tartalmazza. Ekkor a felmerült költségeket a Fogyasztó közrehatása arányában köteles viselni.

A Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét

 A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik

11.3 Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.4 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.5 Termékszavatosság

Amennyiben a termék nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a megrendelőnek kell bizonyítania.

12. Jótállás

Szolgáltató jelen webáruházban nem forgalmaz tartós fogyasztási cikkeket amikre a jótállás szabályai vonatkoznának.

13. A szavatossági igény esetén történő eljárás

13.1 Megrendelő és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

13.2 A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

13.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

13.4 A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

13.5 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

13.6 Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

13.7 A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

13.8 A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

13.4 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

14. Panaszkezelés, jogvita

14.1 A megrendelők panaszaikat a yummystoremiskolc@gmail.com elektronikus levelezési címre küldött e-mailben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai küldeménykényt juttathatják el a szolgáltatóhoz.

14.2 Szolgáltató a panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a megrendelőnek.

14.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

14.4 A megrendelő a panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

14.5 A megrendelő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a területen illetékes Kormányhivatal jár el. A kormányhivatalok elérhetőségei: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

14.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A bélkéltető testületek és illetékességi területük, valamint elérhetőségük:

Békéltető Testület neve

Illetékességi terület

Elérhetőség

Budapesti Békéltető Testület 

Budapest

Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. 

Telefon: +36-1-488-2131 Fax: +36-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület 

Baranya Vármegye
Somogy Vármegye,
Tolna Vármegye

Baranya Vármegyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefon: +36-72-507-154 

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye
Heves Vármegye
Nógrád Vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376. Tel: +36-46-501-871 

Fax: +36-46-501-099 E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület

Békés Vármegye
Bács-Kiskun Vármegye
Csongrád-Csanád Vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Tel: +36-62-554-250/118 mellék Fax: +36-62-426-149 

Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Fejér Vármegye
Komárom-Esztergom Vármegye
Veszprém Vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Tel: +36-22-510-310 Fax: +36-22-510-312 

Email: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület 

Győr-Moson-Sopron Vármegye
Vas Vármegye
Zala Vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület 

9021 Győr, Szent István út 10/a Tel: +36-96-520-202 Fax: +36-96-520-218 

Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye
Hajdú-Bihar Vármegye
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Tel: +36-52-500-710 

Fax: +36-52-500-720 Email: bekelteto@hbkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Pest Vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. Telefon: 06-1-792-7881 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

14.7. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

 15. Adatvédelem, adatbiztonság

A szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata a https://yummyshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato-3 oldalon érhető el, mely az ÁSZF részét képezi. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 16. Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja jogvédelem alatt áll, a jogtulajdonos hozzájárulása nélküli illetéktelen felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.